Παπούρι – Βαρβαρούσα/Αετός

ΠΑΠΟΥΡΙ – από μονοπάτι για ΑΕΤΟ – ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΑ – επιστροφή από ποταμό