Διαδρομές

Οι διαδρομές ταξινομούνται ανάλογα σε σηματοδοτημένες και μη σηματοδοτημένες

Δείτε τις διαδρομές όπως αυτές έχουν καταγραφεί από την Ομάδα Πεζοπόρων Σύρου και οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε μη σηματοδοτημένες και σηματοδοτημένες διαδρομές.

Σε πολλές από αυτές υπάρχει διαθέσιμο αρχείο τύπου KMZ, το οποίο μπορείτε να εισάγετε στην εφαρμογή Google Earth και να σκιαγραφήσει στο χάρτι το μονοπάτι.

Διαδρομές στο Google Earth