Πρόγραμμα ΚΥΡΙΑΚΩΝ 2018 – Αύγουστος/August Sundays’ Hiking