εκκίνηση 08:00 από Μαίο – Starting at 08:00 in May