Τα video του Μ. Βουτσίνου με τα μονοπάτια της Σύρου