Στάση Κανακάρη – Χρούσσα – Βάρη – επιστροφή από ποταμό