Αγκαθωπές – Κόμητο – Φάρος – 3 Λαγγόνια – Στάση Βαγγέλη