Αληθινή-Βούλια – Πισκοπειό-Οικίες: Γλυνού , Στρατάκου -Τριανταφυλλίδη