ΚΑΜΠΟΣ – ΛΙΑ – ΜΕΓΑ ΛΑΚΚΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΙ – ΓΡΙΑ ΣΠΗΛΙΑ