Μόλυνση από τον ΧΥΤΑ Σύρου

Μαύρο πλαστικό από τον ΧΥΤΑ σε περιοχή κοντά στην Σπηλιά Φερεκύδη