Χάρτης Γ1: Στάση Κανακάρη – Στάση Αγ. Μαρίνα (παραλιακά)