Πότε Εύκολη-Μέτρια και πότε Δύσκολη – Πολύ Δύσκολη