ΕΥΚΟΛΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ.Easy hiking on Wed, Sat,Sundays