ΕΥΚΟΛΕΣ διαδρομές ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ .Easy hiking on Wed, Sat,Sundays