ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2018/Summer Wednasday’s hiking