Θυμηθείτε την αλλαγή ώρας : Remember the time change